કંટેન્ટ પર જાઓ

કામ કરતી વખતે ટેન્શન !!

27 જાન્યુઆરી,2013

ઓફિસમાં કે ઘર પર કામ કરતી વખતે તમે ઘણી વખત ટેન્શન અનુભવતા હશો.  ખાસ કરીને જ્યારે અરજન્ટ બહાર જવાનું હોય અને કામ આવે ત્યારે આવા ટેન્શન ઉભા થાય છે. તમે, ટેન્શન અને થાક લાગે ત્યારે, બે પ્રકારની વાતો બનવી સામાન્ય છે !! (નીચેનો ફોટો જુઓ)

ટેન્શન

*Photo Received on mail

 

 

Advertisements

From → સત્ય

One Comment
  1. આપણે આનંદ માટે જીવીએ છીએ. આનંદ બે પ્રકારના હોય છે. જ્ઞાન થી મળતો આનંદ. અને કામથી મળતો આનંદ. કામ આપણે સમાજની સેવા માટે કરીએ છીએ. અને કામ ની સાથે મન અને બુદ્ધિ ને જોડીએ એટલે પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અલિપ્ત ભાવે કામ કરીએ તો થાક કે ટેન્શન ન થાય.

કોમેન્ટ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: